Strona Główna
PRAWO
07.10.2015
Świadczenie mieszkaniowe uzyskiwane przez żołnierza z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej korzysta ze zwolnienia podatkowego.
21.07.2015
Akty prawne, na podstawie których kwestia ta jest rozstrzygana to ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie urlopów żz
02.07.2015
Poniżej prezentowane są wybrane zagadnienia, jakie wiążą się z odpowiedzialnością posiadacza pojazdu mechanicznego poruszanego za pomocą sił przyrody.
02.06.2015
Wysokość gratyfikacji urlopowej na jedną osobę wynosi 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.
15.05.2015
Art. 35. 1. Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
11.05.2015
Żołnierzowi zawodowemu, w razie urodzenia się dziecka przysługuje:
11.05.2015
Jeżeli żołnierz chce doskonalić swoje umiejętności zawodowe poza siłami zbrojnymi może to robić, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych. Zobowiązany jest poinformować na piśmie o tym dowódcę jednostki.


znaleziono: 7 wiadomości na 1 stronach