Strona Główna
WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

13.11.2015
Porozumienie o współpracy ze szkołą nr 171 w Warszawie

27.08.2015
Porozumienie o współpracy z LI LO w Warszawie

27.08.2015
Porozumienie o współpracy z TMHW Kalina Krasnaja

27.08.2015
Porozumienie o współpracy z ZSP nr 1 w Siedlcach

21.06.2013
Porozumienie o współpracy ze Związkiem Strzelckim Strzelec Zamościu

21.06.2013
Porozumienie o współpracy z ZSS w Zamościu

01.02.2013
Plan współpracy WLąd. z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2013 roku

09.01.2013
Porozumienie ze Stowarzyszeniem Fideles et Instructi Armis - Wierni w gotowości pod bronią

26.03.2012
Porozumienie o współpracy szkoły w Janowie Lubelskim z JW w Zamościu

26.03.2012
Porozumienie o współpracy LOK w Zamościu

02.01.2012
Plan współpracy 1BPanc. z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2012 roku

09.11.2011
Porozumienie o współpracy z gminą Komarów

09.05.2011
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu

09.05.2011
Zespół Szkół w Turobinie

09.05.2011
Stowarzyszenie ,, Bitwa pod Komarowem''