Strona Główna
KONTAKT

1. WARSZAWSKA BRYGADA PANCERNA

woj. mazowieckie, 05-075 Warszawa - Wesoła ul. Okuniewska 1, fax.  261 812 152

 

 

 

DOWÓDCA BRYGADY

– gen. bryg. Jan Rydz  tel. 261 812 100

 

ZASTEPCA DOWÓDCY BRYGADY

 - vacat  tel. 261 812 101

 

SEKRETARIAT DOWÓDCY

  adiutant dowódcy

  - kpr. Paweł ROGUSKI tel. 261 812 055

– pani Alicja MIECHÓWKA tel. 261 812 100

 

KOMENDANT GARNIZONU WESOŁA

-

OFICER PRASOWY

- vacat

OFICER DYŻURNY tel. 261 812 180 lub 261 812 301

 

Inne ważne telefony:

 

SZEF SZTABU

- cz.p.o. mjr. Arkadiusz PUC tel. 261 812 103

 

SZEF SZKOLENIA

– ppłk Jan GAJEWSKI tel. 261 812 415

 

Sekcja Wychowawcza

– mjr Tomasz Antoni KLÓSKOWSKI  tel. 261 812 041

 

SPRAWY PERSONALNE

- mjr Łukasz GARSTKA  tel. 261 812 108

 

STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA

- st. chor. sztab. Leszek DUNAJEWSKI  tel. 261 812 354

 

MODERATOR STRONY INTERNETOWEJ

- st.sierż. Paweł GOŁĘBIOWSKI  tel. 261 812 171