Strona Główna
AKTUALNOŚCI
05.06.2018
W dniu 27 czerwca o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1. Brygadzie Pancernej.

 

st.sierż. Paweł Gołębiowski
05.06.2018
Warszawa Wesoła

Kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej.

W dniu 27 czerwca o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1. Brygadzie Pancernej. Kwalifikacje prowadzone będą w korpusie oficerów młodszych ( ppor., por., kpt. ) podoficerów oraz szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje prowadzone będą na różne stanowiska.

Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą.

Aby przystąpić do kwalifikacji kandydat zobowiązany jest do posiadania:

- zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu dopuszczającego do zdawania egzaminu z WF-u,

- dokumentów potwierdzających tożsamość i ew. przebieg służby oraz posiadane kwalifikacje,

- stroju sportowego.

Zakres kwalifikacji obejmuje:

- wypełnienie ankiety personalnej

- testu sprawnościowego z WF

- rozmowę kwalifikacyjną

UWAGA: 

Warunkiem przejścia do etapu rozmowa kwalifikacyja jest uzyskanie z testu sprawnościowego oceny nie niższej niż dobra.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych kwalifikacji można uzyskać pod numerami telefonów:

261-812-108, 261-812-109, 261-812-304, 261-812-306, 261-812-284 lub 261-812-344.. .