Strona Główna
AKTUALNOŚCI
04.06.2018
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Wojska Polskiego na Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Judo, które odbędą się 15 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

 

st.sierż. Paweł Gołębiowski
27.02.2017
Warszawa Wesoła

Zaproszenie na Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Judo

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Wojska Polskiego na Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Judo, które odbędą się 15 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W JUDO.

ORGANIZATORZY

• Centrum Szkolenia Policji

• Legionowskie Towarzystwo Sportowe

• Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Centrum Szkolenia Policji.

TERMIN ZAWODÓW

15 czerwca 2018 r.

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala sportowa Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121;

tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSWiA), faks 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA); e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych i wiekowych: Mężczyźni: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia do 81 kg i powyżej 81 kg. Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia w kategorii z młodszymi zawodnikami. Kobiety: do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia (zakwaterowanie w dniach 14/15 i 15/16.06., kolacja w dniu 14.06, śniadanie i obiad w dniu 15.06.) pokrywa jednostka delegująca. Opłata za zakwaterowania i wyżywienie wyłącznie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

30 zł – płatne gotówką podczas ważenia. Legionowskie Towarzystwo Sportowe wystawi dowód wpłaty lub fakturę; w zależności od potrzeb wpłacającego.

ZAKWATEROWANIE

Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników należy przesłać do dnia 11 czerwca 2018 r. faksem: nr 22 6053570 lub 7253570 (linia MSWiA). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o możliwości korzystania z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się w hali technik interwencji CSP w dniu 14 czerwca 2018 r., po zakończeniu ważenia.

PROGRAM ZAWODÓW

14.06.2018 – czwartek: godz. 17.00 – 22.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw; godz. 18.00 – 19.00 – kolacja; godz. 20.00 – 21.30 – ważenie zawodników i sporządzenie list startowych – hala technik interwencji CSP. 15.06.2018 – piątek: godz. 8.00 – 8.30 – waga pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej); godz. 8.30 – losowanie walk turniejowych; godz. 8.00 – 9. 00 – śniadanie; godz. 10.30 – rozgrzewka; godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Judo; godz. 11.30 – 13.00 – walki turniejowe; godz. 13.00 – 13.30 – walki finałowe; godz. 14.00 – 15.00 – dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych i uroczyste zakończenie zawodów; godz. 15.00 – 16 00 – obiad, wyjazd uczestników mistrzostw; godz. 18.00 – kolacja, spotkanie podsumowujące mistrzostwa. 16.06.2018 – sobota: do godz. 12.00 – wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

Zawody zostaną rozegrane na trzech matach. Zawodnicy powinni posiadać legitymację służbową (funkcjonariusze) lub dowód osobisty (pracownicy), ważne badania lekarskie (badania profilaktyczne dopuszczające do służby/pracy). INTERNET Regulamin oraz wzór zgłoszenia znajdują się tutaj(link z załącznikami)

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI .