Strona Główna
AKTUALNOŚCI
15.05.2018
18 maja o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Wesoła, przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1. Brygadzie Pancernej.

st.sierż. Paweł Gołębiowski
15.05.2018
Warszawa Wesoła

Kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej.

18 maja o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Wesoła, przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1. Brygadzie Pancernej.

Kwalifikacje prowadzone będą w korpusie oficerów młodszych, podoficerów oraz szeregowych zawodowych. Kwalifikacje prowadzone będą na różne stanowiska. Kandydaci powinni mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą. Aby przystąpić do kwalifikacji kandydat zobowiązany jest do posiadania:

- zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu dopuszczającego do zdawania egzaminu z WF-u,

- dokumentów potwierdzających tożsamość i ew. przebieg służby oraz posiadane kwalifikacje,

- stroju sportowego.

Zakres kwalifikacji obejmuje:

- wypełnienie ankiety personalnej

- testu sprawnościowego z WF

- rozmowę kwalifikacyjną

   Obowiązują zapisy:

   Tel. 261-812-344