Strona Główna
AKTUALNOŚCI
11.05.2018
10 maja 3 Zamojski batalion zmechanizowany, po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych bliższym poznaniem żołnierskiego rzemiosła z terenu Zamościa.

st.sierż. Paweł Gołębiowski
11.05.2018
Warszawa Wesoła

Dzień Otwartych Koszar w  Zamościu.

10 maja, 3 Zamojski batalion zmechanizowany, po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych bliższym poznaniem żołnierskiego rzemiosła z terenu Zamościa.

Tekst zastępczy

Goście mogli zapoznać się z bazą szkoleniową oraz sprzętem jakim Zamojska jednostka dysponuje, a także poznać ofertę dotyczącą naboru do Narodowych Sił Rezerwy i służby przygotowawczej, przygotowana przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zamościu. W sumie odwiedziło nas około 1800 osób w różnym wieku, z czego większość stanowili uczniowie ze szkół i klas o profilach mundurowych. Tym razem w programie przewidziano: pokaz dynamiczny walki wręcz oraz pokaz sytuacyjny przejęcia i odbicia cennego ładunku przygotowany przez żołnierzy 3 kompani wsparcia pod dowództwem ppor. Kamila CZOCHRY, pokaz dynamiczny działań taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki przygotowany przez żołnierzy 5 kompani zmechanizowanej pod dowództwem ppor. Arkadiusza SALITRY, pokaz statyczny pojazdów i uzbrojenia będącego na wyposażeniu 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, 3 batalionu zmechanizowanego, 8 kompanii rozpoznania radioelektronicznego z Zamościa oraz 25 batalionu lekkiej piechoty oraz placówki Żandarmerii Wojskowej w Zamościu. Nie słabnącym zainteresowaniem cieszył się oczywiście czołg "LEOPARD 2A5" oraz nauka celowania przy wykorzystaniu laserowych symulatorów strzeleń typu: Czantoria oraz symulatorów Cyklop. Nieodłącznym elementem Dnia Otwartych Koszar była również tradycyjna żołnierska grochówka, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. 3 batalion zmechanizowany w Zamościu od kilku lat współpracuje z wieloma szkołami na terenie powiatu zamojskiego. Organizując w naszej jednostce Dni Otwartych Koszar mamy na uwadze potrzebę działania na rzecz popularyzowania edukacji obywatelskiej, patriotycznej i pro obronnej młodzieży szkolnej. W trakcie takich spotkań często wywiązuję się dyskusja, dzięki której mamy możliwość m.in. inspirowania środowiska szkolnego do udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym, a także popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej młodzieży. .

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy