Strona Główna
AKTUALNOŚCI
04.04.2018
W dniu 14.03.2018r. delegacja złożona z żołnierzy Polskiej Grupy Zadaniowej złożyła wieniec na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki poległych w obronie ojczyzny znajdującym się na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym często Cmentarzem Orląt

st.sierż. Paweł Gołębiowski
04.04.2018
Warszawa Wesoła

Cmentarz Orląt Lwowskich

Tekst zastępczy

W dniu 14.03.2018r. aby oddać hołd i utrwalić w pamięci poległych obrońców Lwowa oraz uczestników walk w Małopolsce Wschodniej podczas konfliktu Polsko-Ukraińskiego, delegacja złożona z żołnierzy Polskiej Grupy Zadaniowej złożyła wieniec na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki poległych w obronią ojczyzny znajdującym się na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym często Cmentarzem Orląt, gdyż spośród pochowanych tam prawie 3000 żołnierzy, część to Orlęta Lwowskie, czyli młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. W czasie walk o Lwów poległych grzebano na prowizorycznych cmentarzykach w pobliżu poszczególnych punktów oporu, między innymi obok Szkoły Kadetów, szkoły im. H. Sienkiewicza i w ogrodzie Politechniki. Po wygaśnięciu walk polskie władze Lwowa postanowiły ekshumować ciała zabitych i przenieść je na specjalnie wydzielony obszar, przylegający od strony Pohulanki do cmentarza Łyczakowskiego. Sprawą tą zajęło się powołane w 1919, z inicjatywy Marii Ciszkowej – matki jednego z poległych gimnazjalistów – towarzystwo Straż Mogił Polskich Bohaterów. Po zgromadzeniu odpowiednich funduszy rozpisano w 1921 konkurs na mauzoleum obrońców Lwowa, którego laureatem został student Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej Rudolf Indruch – uczestnik walk o Lwów. Najważniejszymi częściami Cmentarza Obrońców Lwowa są: - stojąca na najwyższym wzniesieniu Kaplica, - katakumby rozłożone poniżej niej, - monumentalny Pomnik Chwały z trzema pylonami oraz łączącą je kolumnadą z dwunastoma kolumnami (do czasu zniszczenia jej przez sowieckie czołgi w 1971). Między nimi rozmieszczono mogiły. .