Strona Główna
AKTUALNOŚCI
29.03.2018
W dniu 12.02.2018r. grupa żołnierzy z 1 Brygady Pancernej w ramach Polskiej Grupy Zadaniowej - Ukraina wyjechała na ukraiński poligon znajdujący się nieopodal miejscowości Jaworów.

 

st.sierż.Paweł Gołębiowski
29.03.2018
Warszawa Wesoła

Grupa Zadaniowa Ukraina

W dniu 12.02.2018r. grupa żołnierzy z 1 Brygady Pancernej, w ramach Polskiej Grupy Zadaniowej - Ukraina wyjechała na ukraiński poligon znajdujący się nieopodal miejscowości Jaworów.

Tekst zastępczy

Obsada VII zmiany Polskiej Grupy Zadaniowej, realizowała zadania związane ze szkoleniem sztabu oraz pododdziałów 3 batalionu 14 Brygady Zmechanizowanej im. Włodzimierza Wołyńskiego Armii Ukraińskiej w International Peacekeeping and Security Centre (IPSC) JAWORÓW. Dowódcą VII zmiany Polskiej Grupy Zadaniowej był mjr Radosław KRAWIEC. Za szkolenie batalionu ukraińskiego odpowiedzialny był ppłk Denis Deeley (US), który koordynował szkolenie z Dowódcami kanadyjskiego, litewskiego oraz polskiego komponentu wchodzącego w skład JMTG-U. Do głównych zadań VII zmiany PGZ należało: - realizacja szkolenia 3 batalionu 14 Brygady Zmechanizowanej im. Włodzimierza Wołyńskiego Armii Ukraińskiej w International Peacekeeping and Security Centre (IPSC) JAWORÓW; - zbieranie doświadczeń z udziału w realizacji przedsięwzięć poza granicami kraju; - propagowanie pozytywnego wizerunku SZ RP. Polscy instruktorzy odpowiedzialni byli za wyszkolenie plutonu przeciwlotniczego wyposażonego w ZU-23-2 oraz PPZR IGŁA, plutonu karabinów maszynowych wyposażonego w 12,7mm DSzK, baterii moździerzy wyposażonych w moździerze M120, baterii artylerii wyposażonej w SPG i FAGOTY, plutonu rozpoznawczego, sekcji strzelców wyborowych wyposażonych w 7,62 mm kbw SWD oraz uczestniczyli w szkoleniu sztabu (planowanie oraz realizacja wsparcia personalnego, rozpoznania, zasad planowania użycia wojsk własnych, wsparcia ogniowego oraz zabezpieczenia logistycznego). PGZ realizował szkolenie 3/14 BZ (UKR) w ramach 35 dniowego cylku szkoleniowego trwającego od poniedziałku do soboty. Szkolenie trwało od godz. 09.00 do godz. 17.00 z godzinną przerwą na obiad. Podsumowaniem szkolenia 3/14 BZ (UKR) było Fire Support Combat Exercise (FSCX) zrealizowane w okresie 20-23.03.2018r. podczas którego zrealizowano planowanie, organizację oraz realizację zadań wsparcia ogniowego na rzecz batalionu. Założone cele w odniesieniu do szkolenia pododdziałów (specjalności), za które odpowiedzialni byli polscy instruktorzy oraz w których szkoleniu uczestniczyli zostały osiągnięte. .