Strona Główna
AKTUALNOŚCI
22.03.2018
W dniu 21.03.2018 roku na placu apelowym w garnizonie Siedlce odbył się uroczysty apel, podczas którego dowódca brygady gen. bryg. Jan Rydz wyróżnił żołnierzy dywizjonu przeciwlotniczego

 

 

st.sierż.Paweł Gołębiowski
22.03.2018
Warszawa Wesoła

Wyróżnienia w garnizonie Siedlce.

W dniu 21.03.2018 roku na placu apelowym w garnizonie Siedlce, odbył się uroczysty apel podczas którego dowódca brygady gen. bryg. Jan Rydz wyróżnił żołnierzy dywizjonu przeciwlotniczego.

Tekst zastępczy

Nagrodę rzeczową, otrzymał żołnierz miesiąca - ppor. Marcin PODHORODECKI a list gratulacyjny pracownik miesiąca Pan Piotr ŻOKOWSKI. Ponadto dowódca wręczył odznaki pamiątkowe 1WBPanc wyróżniającym się żołnierzom dywizjonu. W swoim przemówieniu dowódca 1. Brygady Pancernej podsumował pierwszy kwartał bieżącego roku oraz podziękował za pełne zaangażowanie, podczas realizowanych zadań w trakcie zgrupowania poligonowego na OSPWL Dęba.

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy