Strona Główna
AKTUALNOŚCI
20.03.2018
Od 23 marca w każdy piątek o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Wesoła, przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1. Brygadzie Pancernej.

 

 

st.sierż.Paweł Gołębiowski
20.03.2018
Warszawa Wesoła

Kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej

Od 23 marca w każdy piątek o godz. 08.00 w 1.Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Wesoła, przeprowadzone zostaną kwalifikacje do służby zawodowej w 1.Brygadzie Pancernej.

  Kwalifikacje prowadzone będą dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy rezerwy w korpusie podoficer i podoficer starszy. Kwalifikacje prowadzone będą na stanowiska logistyczne oraz łączność. Kandydaci przystępujący do kwalifikacji powinni mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą. Aby przystąpić do kwalifikacji:

 kandydat zobowiązany jest do posiadania:

- zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu dopuszczającego do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego

- dokumentów potwierdzających tożsamość i ew. przebieg służby oraz posiadane kwalifikacje

- stroju sportowego.

Zakres kwalifikacji obejmuje:

- wypełnienie ankiety personalnej

- testu sprawnościowego z WF

- rozmowę kwalifikacyjną

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych kwalifikacji można uzyskać pod numerami telefonów:

261-812-108

261-812-254

261-812-302

261-812-304

261-812-344