Strona Główna
AKTUALNOŚCI
08.02.2018
W dniu 29 stycznia 2018 roku w Sali Tradycji 1.Warszawskiej Brygady Pancernej odbyła się uroczystość pożegnania oficerów i pracownika resortu Obrony Narodowej.

 

 

 

st.sierż.Paweł Gołębiowski
08.02.2018
Warszawa Wesoła

Pożegnania z Brygadą

W dniu 29 stycznia 2018 roku w Sali Tradycji 1.Warszawskiej Brygady Pancernej odbyła się uroczystość pożegnania oficerów i pracownika resortu Obrony Narodowej.

Tekst zastępczy

Po wieloletniej służbie z mundurem pożegnali się: ppłk Krzysztof Krawczyk oraz mjr Piotr Rozmiarkowski, do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ubył kpt. Grzegorz Chachliński, a Pani Anna Choroszewicz zakończyła pracę wśród warszawskich pancerniaków. Dowódca brygady płk Jan Rydz podziękował odchodzącym do rezerwy oficerom za lata nienagannej, rzetelnej służby, życząc Im jak najszybszego odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Ubywającemu do Sztabu Generalnego WP życzył satysfakcji ze służby na nowym stanowisku służbowym oraz pogratulował mianowania na kolejny stopień wojskowy.

Wszyscy oficerowie ubywający z brygady wyróżnieni zostali przez Dowódcę brygady nagrodami rzeczowymi.

Pani psycholog – konsultant ds. profilaktyki psychologicznej Annie Choroszewicz, Dowódca podziękował za zaangażowanie, życzył powodzenia w nowym miejscu pracy oraz wyróżnił Listem Gratulacyjnym.

Ppłk Krzysztof KRAWCZYK zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1989 roku w 1.Praskim Pułku Zmechanizowanym, który w 1994 roku został przeformowany w 1.Warszawską Brygadę Pancerną. W czasie długoletniej służby ppłk Krawczyk zajmował stanowiska m.in. od dowódcy plutonu przeciwlotniczego po dowódcę dywizjonu przeciwlotniczego. Był również szefem obrony przeciwlotniczej brygady, wieloletnim dowódcą Garnizonu Siedlce oraz Komendantem Garnizonu Wesoła.

Mjr Piotr ROZMIARKOWSKI w 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich i całe swoje żołnierskie życie służył na stanowiskach logistycznych w 3.Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie Wielonarodowej Brygady (Część Polska) w Lublinie oraz 1.Warszwskiej Brygadzie Pancernej. Służbę Wojskową zakończył na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu logistycznego.

Kpt. Grzegorz CHACHLIŃSKI w 2004 roku ukończył Wydział Logistyki i Wojsk Pancernych Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, po czym rozpoczął zawodową służbę wojskową w 1.Brygadzie Pancernej na stanowisku dowódcy plutonu, a później na stanowiskach logistycznych w sztabie batalionu czołgów. Z brygady odchodzi ze stanowiska dowódcy kompanii logistycznej batalionu czołgów.

 

Tekst: mjr Tomasz Antoni Klóskowski
Foto: st. chor. Robert Janikowski

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy