Strona Główna
AKTUALNOŚCI
09.01.2018
Od 23 marca w każdy piątek w garnizonie Wesoła prowadzone będą kwalifikacje dla podoficerów i podoficerów starszych do służby w 1.Brygadzie Pancernej

 

 

 

st.sierż. Paweł Gołębiowski
09.01.2018
Warszawa Wesoła

Kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej

Od 23 marca w każdy piątek w garnizonie Wesoła prowadzone będą kwalifikacje do służby w 1.Brygadzie Pancernej.

Kwalifikacje dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy rezerwy na stanowiska podoficer i podoficer starszy  w korpusie osobowym łogistyka oraz łączność prowadzone będą w 1.Brygadzie Pancernej w Warszawie-Wesołej przy ulicy Okuniewskiej 1, od godz. 08.00.

KIEROWANI KANDYDACI POWINNI:

- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbyciu egzaminu z WF;

- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

ZAKRES KWALIFIKACJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

- wypełnienie ankiety personalnej;

- test sprawnościowy z WF;

- rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

- Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-344, 261-812-302, 261-812-304

- Podoficer Sekcji Personalnej tel. 261-812-108, 261-812-254