Strona Główna
AKTUALNOŚCI
08.01.2018
Szanowni Państwo, informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy w stopniu podporucznik ( podporucznik rezerwy) porucznik ( porucznik rezerwy), kapitan (kapitan rezerwy)

 

 

 

 

 

 

st.sierż. Paweł Gołębiowski
08.01.2018
Warszawa Wesoła

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W 1.BPanc

Kwalifikacje, odbędą się w dniu 15.01.2018r. od godz.08.00. W korpusie oficerów młodszych podporucznik, podporucznik rezerwy,

porucznik ,porucznik rezerwy, oraz kapitan, kapitan rezerwy.

KIEROWANI KANDYDACI POWINNI:

- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbyciu egzaminu z WF;

- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.     

ZAKRES KWALIFIKACJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

- wypełnienie ankiety personalnej;

- test sprawnościowy z WF;

- rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

- Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-284

- Podoficer Sekcji Personalnej tel.261-812-109, 261-812-344 .