Strona Główna
AKTUALNOŚCI
08.01.2018
,, ... przed nami szereg wyzwań ... '' powiedział dowódca brygady płk Jan Rydz rozpoczynając nowy rok szkoleniowy

st.sierż. Paweł Gołębiowski
08.01.2018
Warszawa Wesoła

Rozpoczęcie roku szkoleniowego w Brygadzie oraz awans na stopień majora.

,, ... przed nami szereg wyzwań ... '' powiedział dowódca brygady płk Jan Rydz rozpoczynając nowy rok szkoleniowy

Tekst zastępczy

Jednocześnie płk Rydz podziękował za zaangażowanie i wysiłek, jakie żołnierze brygady włożyli w realizację zadań w minionym, 2017 roku. Dowódca brygady wraz z gronem żołnierzy złożył gratulacje mjr Dariuszowi Mędrkowi z okazji otrzymania awansu na stopień majora oraz symbolicznie powitał w korpusie oficerów starszych. Mjr Mędrek, jednocześnie został wyznaczonym na stanowisko zastępcy dowódcy 2 batalionu czołgów.

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy