Strona Główna
AKTUALNOŚCI
12.12.2017
W dniach 5-8 grudnia, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizował, w gościnnym Klubie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie, szkolenie dla kierowników klubów wojskowych.

st.sierż. Paweł Gołębiowski
12.12.2017
Warszawa Wesoła

SUKCES KLUBU 3 BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO W ZAMOŚCIU.

W dniach 5-8 grudnia, Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizował, w gościnnym Klubie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie, szkolenie dla kierowników klubów wojskowych.

Tekst zastępczy

Celem szkolenia, jest doskonalenie zawodowych kwalifikacji kierowników klubów w poszczególnych dziedzinach działalności kulturalnej oraz co szczególnie cenne, wymiana doświadczeń służąca wzbogaceniu i unowocześnieniu oferty kulturalnej kierowanej do środowiska wojskowego.. W trakcie szkolenia podsumowano również Konkurs Klubów Wojskowych szczebla batalionu/dywizjonu, w którym o tytuł laureata rywalizowało dziewięć klubów wojskowych wskazanych przez Dowódcę Generalnego RSZ. Po zapoznaniu się z poziomem działalności kulturalnej prowadzonej w klubach, komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł: „Laureata I stopnia konkursu klubów wojskowych” Klubowi 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu; „Laureata II stopnia konkursu klubów wojskowych” Klubowi 12. Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie (klub batalionowy); „Laureata III stopnia konkursu klubów wojskowych” Klubowi 5. Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Nagrodę przyznaną przez Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa z rąk Szefa Oddziału Kultury i Tradycji Orężnych cz.p.p pułkownika Mariusza Maciuszka dla klubu wojskowego w Zamościu odebrała kierownik klubu mgr Agnieszka Biernacka. Klub 3 batalionu zmechanizowanego w nowych strukturach działa od 2011 roku. Na funkcję kierownika klubu została wyznaczona pani Agnieszka Biernacka, która pełni tę funkcję do dziś. Wraz z pracownikami klubu: -bibliotekarzem mgr Anetą Wiater, instruktorem scen muzycznych i teatralnych mgr Miłoszem Ferencem, instruktorem plastyki i rękodzieła artystycznego mgr Klaudią Lipczewską –Strycharz, nauczycielem śpiewu mgr Katarzyną Będą ,instruktorem tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki mgr Anetą Lechowicz oraz Konradem Pańczykiem technikiem –operatorem, realizują Misję Klubu 3 batalionu zmechanizowanego. Tworzą warunki do rozwoju osobowego żołnierzy, pracowników Resortu Obrony Narodowej, członków ich rodzin w wymiarze społecznym i intelektualnym. Poprzez edukację obywatelską kształtują patriotyczne postawy w środowisku wojskowym. Umacniają współpracę i więź wojska ze społeczeństwem. W klubie wojskowym działają następujące koła zainteresowań; Koło szachowe, koło wokalne, koło plastyczne i rękodzieła artystycznego, koło taneczne, koło recytatorskie i teatralne oraz biblioteka oświatowa. Przy klubie działa również chór Ziemi Zamojskiej ,,Contra’’ oraz Nieetatowa Orkiestra Wojskowa prowadzona przez Stowarzyszenie ,,Jesteśmy z Tobą ,Bądź z Nami’ .Przy klubie działa również wojskowe koło PTTK „Iskra”, które popularyzuje turystykę i krajoznawstwo jako źródło poznania miejsc pełnienia służby i pracy. Klub to również miejsce spotkań dzieci ,młodzieży , emerytów i kombatantów garnizonu Zamość którzy uczęszczają do kół zainteresowań prowadzonych w klubie. Przez to Klub tworzy warunki zapewniające rozwój zainteresowań indywidualnych , możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego od służby i pracy. W klubie wojskowym odbywają się liczne koncerty, wystawy, konkursy oraz szkolenia i odprawy wojskowe na różnym szczeblu. Klub kształtuje pozytywny wizerunek Sił Zbrojnych i promuje służbę wojskową środowisku lokalnym.

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy