Strona Główna
AKTUALNOŚCI
06.12.2017
Szanowni Państwo, informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

 

 

 

st.sierż. Paweł Gołębiowski
06.12.2017
Warszawa Wesoła

                            KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Szanowni Państwo, informuję, że w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie Wesołej ul.Okuniewska 1 odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

Tekst zastępczy

Kwalifikacje, odbędą się w dniu 12.12.2017r. od godz.08.00. W korpusie oficerów młodszych, podoficerów (sierż., st.sierż., mł. chor.), oraz w korpusie szeregowych zawodowych.

KIEROWANI KANDYDACI POWINNI:

- mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;

- posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbyciu egzaminu z WF;

- posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej.

ZAKRES KWALIFIKACJI OBEJMOWAĆ BĘDZIE:

- wypełnienie ankiety personalnej;

- test sprawnościowy z WF;

- rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

- Szef Sekcji Personalnej tel. 261-812-108

- Podoficer Sekcji Personalnej tel.261-812-109, 261-812-344