Strona Główna
AKTUALNOŚCI
08.06.2017
7 czerwca 3 Zamojski batalion zmechanizowany, po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych bliższym poznaniem żołnierskiego rzemiosła

 

 

 

 

Sekcja Wychowawcza 3 bz
08.06.2017
ZAMOŚĆ

Dzień Otwarty w Zamościu

7 czerwca 3 Zamojski batalion zmechanizowany, po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich chętnych i zainteresowanych bliższym poznaniem żołnierskiego rzemiosła.Goście mogli zapoznać się z bazą szkoleniową oraz sprzętem jakim Zamojska jednostka dysponuje, a także poznać ofertę dotyczącą naboru do Narodowych Sił Rezerwy i służby przygotowawczej przygotowaną przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Zamościu. W sumie odwiedziło nas około 1400 osób w różnym wieku, z czego większość stanowili uczniowie ze szkół i klas o profilach mundurowych.

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy

Tym razem w programie przewidziano: pokaz dynamiczny walki wręcz oraz pokaz sytuacyjny przejęcia i odbicia cennego ładunku przygotowany przez żołnierzy 3 kompani wsparcia pod dowództwem mł. chor. Jacka ODRZYWOLSKIEGO i plut. Marcina MAŁYSZY; pokaz dynamiczny kilku wariantów działań taktycznych z użyciem środków pozoracji pola walki przygotowany przez żołnierzy 5 kompani zmechanizowanej pod dowództwem por. Michała IWANICKIEGO; pokaz dynamiczny umiejętności kawaleryjskich zaprezentowany przez Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich w którym zrzeszeni są również żołnierze Zamojskiego batalionu a pokaz, który zrobił bardzo duże wrażenie na zebranych przygotowany został przez st. szer. Piotra MAJKUTA z 5 kompani zmechanizowanej; pokaz statyczny pojazdów i uzbrojenia będącego na wyposażeniu 1 Brygady Pancernej, 8 kompanii rozpoznania radioelektronicznego z Zamościa oraz 23 batalionu Obrony Terytorialnej z Lublina. Dużym zainteresowaniem cieszył się czołg "LEOPARD" oraz nauka celowania przy wykorzystaniu laserowych symulatorów strzeleń typu Czantoria oraz symulatorów Cyklop. Nieodłącznym elementem Dnia Otwartych Koszar była również tradycyjna żołnierska grochówka, przygotowana wspólnie z 32 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. 3 batalion zmechanizowany w Zamościu od kilku lat współpracuje z wieloma szkołami na terenie powiatu zamojskiego. Organizując w naszej jednostce Dni Otwartych Koszar mamy na uwadze potrzebę działania na rzecz popularyzowania edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej. W trakcie takich spotkań często wywiązuje się dyskusja, dzięki której mamy możliwość m.in. inspirowania środowiska szkolnego do udziału w uroczystościach o charakterze patriotycznym, a także popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno – obronnej młodzieży

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy