Strona Główna
AKTUALNOŚCI
28.04.2017
27 kwietnia w garnizonie Zamość zakończyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone pk.,, Puma-17''

kpt. Zbigniew Gierczak
28.04.2017
Zamość

Zakończenie ,, Pumy-17 ''

27 kwietnia w garnizonie Zamość zakończyło się ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo prowadzone pk.,, Puma-17''

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy

Dowódca brygady płk Jan Rydz, kierownik ćwiczenia ,, Puma-17'', podziękował wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom biorącym udział w ćwiczeniu a części ćwiczących wręczył certyfikaty

Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy
Tekst zastępczy

Również płk Jan Rydz w podziękowaniu od ćwiczących żołnierzy, otrzymał certyfikat z podpisami żołnierzy oraz pamiątkową odznakę 3 zamojskiego batalionu zmechanizowanego

Tekst zastępczy

Podczas uroczystości, ośmiu żołnierzy z ppłk Leszek Winogrodzkim na czele, otrzymało pamiątkowe odznaki 1.Warszawskiej Brygady Pancernej